Negro Spirituals. Helende muziek.

Op vrijdag 23 maart organiseerde het Cultuurplatform samen met het koor Lauda Sion een lezing-concert over het onderwerp NEGRO SPIRITUALS.
De lezing greep plaats in de H. Hartkerk van Kolegem Mariakerke.
Voor een stampvolle kerk hield Maurice VERNIERS, dirigent van het koor en auteur van het boek ‘Negro-spirituals, helende muziek‘ een boeiende uiteenzetting over de (cultuur)historische achtergrond van de spiritual, de functie ervan, de muziek, enz.
Rode draad van zijn uiteenzetting was dat de spiritual de neger-slaven troost bood af na hun deportatie, en later bij hun uitbuiting op de plantages van de zuidelijke staten van de VS. Daarnaast was het ook een uiting van verzet en een hoop op bevrijding.
Inspiratie werd voor de teksten gevonden in de Bijbel (waarmee ze op de plantages in contact kwamen), voor de muziek werd dikwijls gebruik gemaakt van bestaande Anglicaanse hymnes, maar aangepast aan de eigen muziek en ritmes.

Hieronder vind je hier enkele foto’s van de lezing.   Foto’s: Marc Hublet

2019-02-02T10:37:15+01:00