20 augustus 2018 – Bestuursvergadering Cultuurplatform

Agenda:
Financiën ; Aanvaarden nieuwe leden ; Mariakerke verenigt ; Voorbereiding  AV 19.11.18 :  agenda, lezing UITPAS – toelichting website ; GDPR: aanduiden van de verantwoordelijke, privacyregister, privacyverklaring, mail aan de leden en de contacten; Verslag werkgroep website: aanpassingen aan de website;beslissing welke zaken worden gepubliceerd ; jaarprogramma 2019.

2018-08-23T09:36:49+00:00