Denktank Site De Graeve

REANIMATIE, GEEN AMPUTATIE

Onder de vleugels van het Cultuurplatform Mariakerke, is een denktank opgerezen om de leegstand van de site De Graeve onder de loep te nemen. Dit terrein van meer dan 6.000m2 met een brede verloederde gevel aan de kant van de belangrijke verkeersas die Mariakerke doorkruist (Brugsesteenweg), ligt er nu triestig bij. Momenteel zijn een 30-tal wijkbewoners betrokken bij deze jonge werkgroep.

Bij de bevraging van de Mariakerkenaars op het Cultuuraperitief tijdens de “wijk van de maand” op 15 december 2013 is gebleken dat er in Mariakerke bij het socio-culturele publiek nood is aan onder andere:
ruimtes voor (socio-culturele) verenigingen, organisaties.
– ateliers, vergader- en werkplek, presentatieplaatsen voor beeldende en audio-visuele kunstenaars.
– een open en levendige ontmoetingsplek voor creatievelingen (artiestendorp, broedplaats, …).
– kruisbestuiving tussen de verschillende sociale platforms en artistieke disciplines.

De leegstaande site “De Graeve” blijkt dé ideale basis om aan een heel groot deel, dan wel alle noden een oplossing te bieden.

Enerzijds is er het gedeelte vooraan, gelegen onder de residentie “Zomerlief” dat perfect een aantal sociale diensten en organisaties kan huisvesten. De denktank is er van overtuigd dat de stad Gent hier een heel aantrekkelijke invulling kan doen.

Anderzijds (en dat is de scoop van de denktank) zijn er de achtergelegen gronden. Een boeiend en interessant overblijfsel van de vroegere (ticket)drukkerij De Graeve. We zijn er van overtuigd dat dit industrieel erfgoed in Mariakerke (het enige nog overblijvende?) bewaard dient te worden en een nieuwe functie/invulling moet krijgen. De aanwezige industriële architectuur met de metaalstructuren zijn een cadeau als authentiek element, eigen aan Mariakerke. De verder op de site gelegen betonnen structuren bieden zich spontaan als vrij in te vullen volumes. Dit alles kan als ziel fungeren voor de potentiële invulling en zowel de site, de gebruikers als de bezoekers begeesteren in hun projecten.

De denktank vraagt daarom graag aan Stad Gent:

1. Om alles in het werk te stellen voor het behoud van de site, zijn karakter en zijn erfgoedwaarde.
2. Om betrokken te worden in het traject/ proces van de ontwikkeling van de site (burgerparticipatie).
3. Om als volwaardige gesprekspartner te worden erkend zijn bij de concrete invulling van de ruimtes.

Foto: Maarten Marchau

2019-02-02T10:33:08+01:00