Ontmoetingscentrum De Pastorij blijft

Naar aanleiding van de geruchten die af en toe de kop opsteken als zou de voormalige pastorie van Mariakerke centrum verkocht worden, stuurden we een mail aan het college van burgemeester en schepenen. We vroegen of deze geruchten juist waren en ook om meer duidelijkheid te krijgen omtrent het gebruik voor de verenigingen tot het einde van deze legislatuur.
Deze vraag werd ook opgepikt door gemeenteraadslid Jef Van Pee. Op maandag 18 november stelde hij in het vragenuurtje van de gemeenteraad een duidelijke vraag over de toekomst van het OC De Pastorij. “Kunnen de verenigingen het ontmoetingscentrum nog verder gebruiken in de toekomst? En zo ja, is er nog ruimte om enkele hoogstnoodzakelijke verbeteringswerken uit te voeren in het kader van de algemene veiligheid?”
De bevoegde schepen Annelies Storms antwoordde dat er in deze legislatuur zeker nog geen plannen zijn om deze pastorie te verkopen. De huidige werking kan verder gezet worden en wat de noodzakelijke werken betreft, zal er bekeken worden wat mogelijk is. Er komt een overleg met de verantwoordelijken.
Intussen is er een eerste overleg geweest. Schepen Mieke Van Hecke kwam op dinsdag 26 november op bezoek in het Ontmoetingscentrum. We konden de werking van het Ontmoetingscentrum – met ruim 450 gebruiksmomenten per jaar – aan de schepen uitleggen en tevens konden de leden van de stuurgroep, het Cultuurplatform  en enkele afgevaardigden van verenigingen hun wensen en bekommernissen aan de schepen bekend maken. De schepen aanhoorde onze wensen en beloofde te informeren wat mogelijk is.
Na het vertrek van pastoor Van Schorisse in november 2008, was het gebouw een tijdje bewoond door krakers. Op 30 juni 2010 ontving de Kerkfabriek de sleutels van de stad Gent en werd het gebouw het “Ontmoetingscentrum De Pastorij”. Deze locatie staat intussen meer dan negen jaar ter beschikking van groepen, verenigingen en lokale en buurtgebonden initiatieven.
Voor de gebruikers van het Ontmoetingscentrum De Pastorij te Mariakerke is er nu meer duidelijkheid. Ze kunnen dus nog voor minstens 5 jaar gebruik maken van deze locatie.

Intussen liet ook schepen Storms namens het College weten:
Graag bevestig ik dat er voor de pastorij Mariakerke geen verkoopsbeslissing is genomen, de verenigingen die er zitten kunnen er dus deze legislatuur nog gebruik van maken.”

Op 27 januari 2020 kwam schepen Storms naar het OC voor overleg met de werkgroep en het Cultuurplatform om  samen de wensen van de verenigingen en de noden van het gebouw te bekijken.

2020-02-05T14:58:19+01:00