Infossessie nieuw subsidiereglement ‘Samen aan Zet’

Zoals je weet, gaat op 1 februari het nieuw subsidiereglement ‘Samen aan Zet’ van start.

Hiermee wil het stadsbestuur niet enkel buurtactiviteiten extra aanmoedigen maar ook activiteiten en projecten rond welzijn en gelijke kansen.

Deze initiatieven zijn:

– óf gericht op elkaar ontmoeten

– óf gericht op informeren en sensibiliseren

– óf gericht op het versterken van groepen in een kwetsbare situatie.

Het uitgangspunt: een aanvraag doen, moet makkelijker worden!

Wil je graag meer informatie?

Dan ben je welkom op één van onderstaande infomomenten:

– donderdag 6 februari om 19 uur in Open Huis Ter Biest, Biest 1, 9040 Sint-Amandsberg.

– dinsdag 11 februari om 19 uur in Open Huis Otterken, Ottergemsesteenweg 252, 9000 Gent.

– donderdag 27 februari om 19.30 uur in Open Huis Watersportbaan, Verenigde Natieslaan 2, 9000 Gent.

Laat je ons weten aan welke infosessie je graag deelneemt en met hoeveel personen je komt?

Je kan hiervoor telefoneren op het nummer 09 266 55 10 of e-mailen naar samenaanzet@stad.gent

Alle info over ‘Samen aan Zet’ vind je ook online op stad.gent/samenaanzet.

Ben je minder mobiel, doof, slechthorend, blind of slechtziend?

Heb je hulp nodig om erbij te zijn?

Laat het ons weten!

2020-01-22T20:04:04+01:00