Open kerken2018-07-08T16:40:31+01:00

Open Kerken

Open Kerken is een stichting met als doel om het religieuze erfgoed – van iedere erkende godsdienst – in België te ontsluiten voor een ruim publiek. Door erfgoed toegankelijk te maken voor iedereen, hoopt de stichting dat het voor een groter publiek een betekenis krijgt en naar waarde geschat zal worden

Contact

Post: Octaaf Van Dammestraat 52   9030 Mariakerke Gent

Lokaal: OC De Pastorij, Mariakerkeplein 1   9030 Mariakerke

Voorzitter: Christiane Huynen| 09 226 82 12
Mail: christiane.moyersoen-huynen@telenet.be
Website: https://openchurches.mobi/
http://openkerken.be/country.asp?menuParent=true

Dit is ons verhaal:

Een kerk is een richtpunt in het landschap, een gemeenschappelijk herkenningsteken voor de bewoners, een ruimte open voor iedereen die ons erfgoed wil ontdekken, maar ook een ruimte voor gebed, meditatie, terugkeer naar de kalmte…
De plaatselijke werkgroep staat in voor het openhouden van de kerk en neemt jaarlijks via een eigen activiteit deel aan het initiatief “Open kerken” dagen.