Kasteel Claeys-Bouüaert2018-07-08T17:16:47+01:00

Kasteel Claeys-Bouüaert

Het Kasteel Claeys-Bouaert is gelegen in het stadspark (domein Claeys-Bouüaert) en wordt beheerd door het CJK, het Centrum voor Jonge Kunst.

In het CJK kunnen volgende zalen gebruikt worden door derden:

  • theaterzaal Multatuli met 48 zitplaatsen, vlakke vloer podium
  • vergaderzaal Mondriaan met 16 zitplaatsen, tafels

Gebruik kan mits rechtstreeks contact met het CJK of door gebruik te maken van ‘stadsdagen’.
Aan het gebruik van de zalen kunnen bijkomende kosten verbonden zijn.
Het cafetaria kan niet gebruikt worden door derden, de uitbating gebeurt exclusief door het CJK.

Sfeerbeeld

Dit is ons verhaal:

Historiek

Het CJK werd opgericht in 1998 en is een open ontmoetingsplek voor diverse kunstvormen. Het is een open huis waarin kunstenaars, publiek en organisatoren gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken en zo de culturele productie en participatie te vergroten. De ontmoetingen kunnen verschillende vormen aannemen: gaande van oppervlakkige, eenmalige contacten tot intensieve, langdurige samenwerkingen.

Kunst wordt er opgevat in de ruimste zin van het woord: beeldende kunsten, theater, dans, muziek, performance, literatuur, alles komt er aan bod. Een multi-disciplinaire aanpak wordt steeds aangemoedigd.

Binnen het CJK gaan ook onderwijsprojecten door zoals de Kasteelateliers van het DKO, ingericht door de Academie voor Beeldende Kunst van de Stad Gent. Het zijn ondersteunende ateliers voor leerlingen uit de eerste graad in klasverband, ingericht door het Stedelijk Onderwijs van de Stad Gent samen met het CJK. Dit initiatief is netoverschrijdend.  De docente is Marianne Stevens.

Contact

Post: Kasteeldreef 2 | 9030 Mariakerke

Kunstenaars kunnen zich aanmelden voor een tentoonstelling in de tentoonstellingszalen door het aanmeldingsformulier op www.cjk.be in te sturen. De aanmelding is evenwel niet bindend voor het CJK.

Mail:
Website:  www.cjk.gent