Vrijwilligersverzekering2018-07-08T15:35:17+00:00

Alle vrijwilligersorganisaties kunnen in Vlaanderen en Brussel een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen. Gestructureerde vrijwilligersorganisaties zijn verplicht een verzekering te nemen voor eventuele schade die de vrijwilligers ondervinden of veroorzaken bij het uitvoeren van hun taak.

Deze verzekering dekt

  • burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden)
  • lichamelijke ongevallen
  • rechtsbijstand van vrijwilligers.

Op de website van Belfius vindt u de aanvraagprocedure(externe website) voor deze gratis vrijwilligersverzekering.

De gratis vrijwilligersverzekering wordt een bevoegdheid van de Vlaamse overheid
Vanaf 1 januari 2018 is de provincie niet langer bevoegd voor de gratis vrijwilligersverzekering. De Vlaamse overheid neemt die bevoegdheid vanaf dan over. De procedure om de gratis vrijwilligersverzekering aan te vragen, blijft behouden. Het beheer gebeurt voortaan door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Wie reeds vroeger een erkenningsnummer aanvroeg, hoeft niets te doen. Het erkenningsnummer dat door de provincie vorig jaar(jaren) verleend werd blijft zeker geldig tot 31.12.2018.

(Bron: 2017, Vlaamse Overheid en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk)