Vrijwilligersverzekering2019-03-27T18:06:37+01:00

Alle vrijwilligersorganisaties kunnen in Vlaanderen en Brussel een gratis vrijwilligersverzekering aanvragen. Vzw’s en feitelijke verenigingen met betaald personeel of die afhangen van een vzw zijn verplicht een verzekering te nemen voor eventuele schade die de vrijwilligers ondervinden of veroorzaken bij het uitvoeren van hun taak. Feitelijke verenigingen los van een koepel en zonder personeel hebben die verplichting niet.

Deze verzekering dekt

Op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vindt u de aanvraagprocedure(externe website) voor deze gratis vrijwilligersverzekering.
Vanaf 1 april 2019 geldt het oude erkenningsnummer niet meer en moet de vereniging een nieuw erkenningsnummer aanvragen.
Meer info vindt u bij ons bericht over de nieuwe procedure en op de website van het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

(Bron: 2019, Vlaamse Overheid en Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk)