Infrastructuur theater2018-07-08T12:15:10+01:00

Subsidies voor de huur van infrastructuur voor theater

De Stad Gent verleent subsidies aan Gentse theatergezelschappen voor het huren van infrastructuur voor hun activiteiten. De huursubsidie is afhankelijk van:

  • Het aantal aanvragers;
  • Het aantal repetities en voorstellingen dat een gezelschap tijdens het afgelopen toneelseizoen heeft uitgevoerd.
  • Meer informatie vindt u terug in het reglement.

U kunt geen beroep doen op deze subsidie als:

  • U al een projectsubsidie kreeg van de Vlaamse Gemeenschap of een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel;
  • U onder een aanverwant genre valt, zoals café-chantant, cabaret, straattheater, …
  • Uw producties uitsluitend dans of muziek bevatten;
  • U in co-productie werkt met structureel gesubsidieerde instellingen;
  • Het gaat over schoolproducties of verkochten voorstellingen;
  • Uw voorstellingen niet openstaan voor extern publiek.

U dient elk jaar ten laatste tegen 30 september uw aanvraag in bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd. Als uw vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dient u uw bewijsstukken in via deze koepel.

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen.

Bron: website stad Gent
Link: https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/producten/huursubsidies-toneel