Wijkregisseur2018-07-08T12:18:22+01:00

Ilse Van Wambeke is de huidige wijkregisseur voor de Brugse Poort-Rooigem, Mariakerke, Dampoort & Sint-Amandsberg.

De wijkregisseur is de contactpersoon tussen onze wijk en overheid. Ilse formuleert het zo: “Een wijkregisseur is de verbinding tussen bewoners en organisaties enerzijds en stadsdiensten en stadsbestuur anderzijds. Ze zijn als het ware makelaars: ze houden een vinger aan de pols in de wijk om middelen te kunnen inzetten voor een leefbare en duurzame wijk. Vanuit het overzicht op de wijk willen ze mogelijkheden bekijken, ze versterken, kanaliseren en er draagkracht aan geven.”

Contacteer onze wijkregisseur: