Werking2019-10-28T19:43:36+01:00

Hoe werkt ons Cultuurplatform?

Wij werken via de ledenvergadering en een raad van bestuur. Binnen het bestuur bestaan werkgroepen.
Er is een 2-maandelijkse bestuursvergadering en minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering. Daarnaast zijn verschillende werkgroepbijeenkomsten. Het Cultuurplatform wordt gedragen door vrijwilligerswerk.

De bestuurswerkgroep

Het bestuur wordt gekozen op de jaarlijkse ledenvergadering en heeft een mandaat voor een periode van 3 jaar.  Zij vormen samen de werkgroep bestuur. De werkgroep bestuur komt met de leden samen op algemene vergaderingen. De werkgroep tekent de krijtlijnen van het beleid uit, legt die voor aan de ledenvergadering en werkt die dan verder uit.

Bestuursleden

Werkgroepen

Iedere werkgroep werkt in kleine kern een initiatief uit, zoekt oplossingen en vormt ten allen tijde ook een aanspreekpunt voor de leden van het Cultuurplatform.
Anno 2017 zijn volgende werkgroepen actief:

  • Amateursalon geleid door Roel Bohez
  • Concert geleid door Roel Bohez
  • Database geleid door Mart Kieftenburg
  • Kaffee K geleid door Maarten Marchau
  • Werkgroep site de Grave geleid door Maarten Marchau
  • Website en sociale media geleid door Karlien Lox
  • Kunstkader geleid door Karlien Lox
  • Verantwoordelijke gegevensverwerking: Maarten Marchau

Vergaderlokaal

Het Cultuurplatform vergadert in het Ontmoetingscentrum De Pastorij, Mariakerkeplein 1 te 9030 Gent.

Heb je een vraag voor het bestuur dan kan je contact opnemen met Roel Bohez.

Juridische vorm

Het Cultuurplatform Mariakerke is een feitelijke vereniging, vereniging zonder rechtspersoonlijkheid beheerst door de overeenkomst tussen partijen.