Missie2017-12-11T11:58:22+01:00

Wat doet het Cultuurplatform?

De agenda van het cultuurplatform Mariakerke is bepaald door 4 beleidspunten:

 • Informatiepunt voor de culturele actoren in Mariakerke
  • Socio-culturele kaart van verenigingen
  • Website
  • Sociale media
  • Database aangesloten leden.

 

 • Rol in de Cultuurraad Stad Gent
  • Het Cultuurplatform heeft een vertegenwoordiger in de stedelijke Cultuurraad.
  • De Cultuurraad adviseert de schepen van Cultuur in de belangrijkste beleidsdossiers.
  • Plaatselijk adviserende rol: advies aan de stedelijke overheid inzake plaatselijke culturele materies. Zo brengen we advies uit in verband met nieuwe straatnamen in Mariakerke.
  • Belangenbehartiger voor cultuur in Mariakerke. Zo volgen we concreet het dossier site De Graeve op. Deze site gelegen aan de Brugsesteenweg staat thans in verval, maar zou gezien de centrale ligging en inbedding in het groen een meerwaarde voor de culturele sector zijn. Het complex bestaat thans uit verschillende magazijnen waar in een handomdraai kunstateliers, toneel-, dans-, en muziekverenigingen een plek zouden hebben.

 

 • Organisator van
  • Het overleg tussen de sociaal-culturele verenigingen en de individuele leden die sociaal-cultureel actief zijn binnen Mariakerke.
  • Infosessies.
  • Ledenavond.
  • Ledenpagina op website.
  • Culturele activiteiten zoals kunstkader, amateursalon, concert.
  • Evenementen gericht op samenwerking: Kaffee K; Kunstkader; Concert; Amateurkunstensalon.

 

 • De beheerdersgroep van het OC De Pastorij
  • We helpen concreet om deze locatie uit te bouwen tot een waardevolle vergader-, tentoonstellings- en ontmoetingsruimte voor verenigingen en bewoners.

Hoe gebeurt dit concreet?

Naast haar koepelfunctie en haar representatiefunctie naar de Gentse overheid, werkt het CPM actief mee aan het bevorderen van het culturele leven in Mariakerke.

Zij geeft daartoe ondersteuning aan nieuwe culturele initiatieven in de gemeente, maar organiseert ook zelf activiteiten zoals o.m.

 • Kunstkader, een tweejaarlijks initiatief rond kunst in zijn diverse vormen, een interactie tussen kunstenaar en kunstkenner.
 • Het salon van de Amateurkunst, een samenwerking met het CP Drongen.
 • Kaffee K, om de drie maand het kader waarin Mariakerkse kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten en werk aan elkaar kunnen voorstellen.
 • Een jaarlijks concert klassieke muziek, met een jong Vlaams toptalent. We zoeken daarbij naar jong toptalent, pas afgestudeerd aan een van de conservatoria, aan de start van de eigen carrière, een belofte voor het grote publiek.
 • Het CPM lag mee aan de basis van de inrichting van de Van Schoorissezaal in het OC De Pastorij tot een volwaardige tentoonstellingsruimte.
  Op permanente basis wordt er werk tentoongesteld van Mariakerkse kunstenaars. Kunstwerken blijven zes maanden ter plaatse en worden dan vervangen door werk van andere kunstenaars. Het gebruik van de ruimte wordt zo afgewisseld met andere tentoonstellingen die in de zaal plaatsvinden.
 • Daarnaast geeft het Cultuurplatform ondersteuning aan de Mariakerkse culturele verenigingen voor de bekendmaking van hun activiteiten. Middelen die wij daartoe inzetten zijn:
  • Actieve website.
  • Een Facebookpagina met daarop de berichten van het CPM zelf en van de leden.
  • De agenda waarop de leden hun activiteiten kunnen bekend maken.
  • De nieuwsbrieven waarmee het CPM op regelmatige basis met de leden rond activiteiten communiceert.
  • Door de aanleg van een database van alle kunstenaars, die in Mariakerke wonen of werken. De gegevens van deze database blijven vertrouwelijk.
   Het laat het CPM gericht mails te sturen om kunstenaars voor initiatieven uit te nodigen.