Kunstkader2018-07-08T11:42:24+01:00

Wat is Kunstkader?

Kunstkader is een initiatief van het Cultuurplatform Mariakerke.

We zetten een interactie op tussen een kunstenaar – een kunstkijker  en een kunstkenner. We geven geen antwoord op de vraag is dit kunst of Kunst met een grote K, maar laten het publiek toe om de mens achter de kunstenaar en zijn werk te leren kennen.

Editie 2017: in deze tweede editie staan vooral de podiumkunsten in de kijker. Er wordt dus gefocust op muziek, toneel, theater, voordracht en dans. Een samenwerking met een beeldend, plastisch of audiovisueel kunstenaar kan, zowel in de vorm van een creatieve co-productie als een tentoonstellende kunstenaar in de locatie. Je vindt meer info over deze editie op www.kunstkader.be

Editie 2015: in deze eerste editie staan de beeldende kunsten in de kijker.

Deelnemen

Iedereen kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan Kunstkader. Het thema bepaalt of je al dan niet door een kunstkenner gecontacteerd zal worden.

Status

Het Cultuurplatform staat in voor de logistieke ondersteuning en de lokale promotie van het evenement.

De werkgroep Kunstkader bestaat uit vrijwilligers van het Cultuurplatform Mariakerke. Deze werkgroep brengt alle actoren samen: performers, locaties en kunstkenners.

Hier lees je van start naar einde…

  • samenstelling werkgroep en taakverdeling
  • grafisch ontwerp
  • infosessie deelnemers ‘wat is kunstkader’ februari
  • contact locatie en samenwerking
  • aanvraag stad Gent
  • werkvergadering toewijzing locatie – 7 juni 2017
  • contact kunstkenner en samenwerking
  • werkvergadering toewijzing kunstkenner –
  • grafisch ontwerp programma
  • opening.