Vrijwilligersvergoeding2018-07-08T15:35:30+01:00

De vrijwilligersvergoeding laat je toe om een  vergoeding te ontvangen voor je prestaties. Vrijwilligerswerk is wel onderworpen aan een aantal strikte regels, maar als je daaraan voldoet, kan je een kleine som krijgen waar je verder niets op hoeft af te dragen.

Wanneer is dit de juiste optie?

De vrijwilligersvergoeding is niet bedoeld voor artistieke prestaties die je levert. Ontvang je daarvoor een beperkte vergoeding, dan kan je beter een beroep doen op de Kleine Vergoedingsregeling. Geef je echter als muzikant hier een daar een workshop, steek je een handje toe bij de organisatie van een event (bv. als stagehand) etc. dan kan de vrijwilligersvergoeding wel.

Heb je geen enkele andere bron van inkomsten, dan is de vrijwilligersvergoeding geen goede optie. Enerzijds liggen de maximumbedragen bijzonder laag, anderzijds bouw je er ook geen enkele vorm van sociale bescherming mee op.

De vrijwilligersvergoeding is een forfaitaire kostenvergoeding, waarmee je per dag max. €33,36 (bedrag 2017) per persoon en per jaar max. €1.334,55 (bedrag 2017) mag verdienen. Bovenop die bedragen mag je wel nog een verplaatsingsvergoeding ontvangen, voor max. 2000 km per jaar en max. €672,6 per jaar (bedrag geldig t.e.m. 30 juni 2017).  De bedragen worden jaarlijks bekend gemaakt op deze site.

Administratie

Zelf moet je je als vrijwilliger nergens aanmelden of inschrijven, maar om vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen, heeft de wet een aantal verplichtingen opgelegd aan organisaties die vrijwilligers willen inschakelen:

  • informatieplicht: vooraleer je als vrijwilliger aan je opdracht begint, moet je opdrachtgever je een nota of overeenkomst voorleggen waarin hij o.a. de doelstelling van de organisatie vermeldt, het feit dat er een verzekering is afgesloten, of er een vergoeding is en zo ja, hoeveel die bedraagt, etc.
  • verzekeringsplicht: de opdrachtgever moet voor elke vrijwilliger een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid afsluiten. Daardoor is de vrijwilliger niet verantwoordelijk voor schade die hij aanricht tijdens zijn opdracht. Organisaties kunnen zo’n verzekering gratis afsluiten via de Vlaamse provincies of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Organisaties moeten een lijst bijhouden met alle vrijwilligers die ze inzetten, wanneer ze die inzetten, voor welke opdracht en tegen welke vergoeding. Dat doe je best als vrijwilliger zelf ook, zodat je toch enig bewijsmateriaal hebt als je controle zou krijgen. Verder wordt er het beste een soort kostennota opgesteld.

LET OP: ALS JE EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING KRIJGT, MAG JE NIET ALTIJD ZOMAAR VRIJWILLIGERSWERK DOEN. JE MOET HIERVOOR DE TOELATING VRAGEN AAN DE RVA

Wat met belastingen?

Aangezien de vrijwilligersvergoeding een forfaitaire kostenvergoeding is, wordt die vrijgesteld van belastingen. Je hoeft dus niets aan te geven op je belastingformulier. Meer info over belastingen vind je hier.

Wat met sociale zekerheid?

Aangezien de vrijwilligersvergoeding een forfaitaire kostenvergoeding is, wordt die vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Je bouwt dan ook geen enkele vorm van sociale bescherming op. Meer info over sociale zekerheid vind je hier.

Wat met btw?

Aangezien de vrijwilligersvergoeding een forfaitaire kostenvergoeding is, moet je geen btw aanrekenen. Meer info over de btw vind je hier.

Bron: poppunt