Wat is een Cultuurplatform?2017-06-01T19:09:30+01:00

Wat is een cultuurplatform?

Het Cultuurplatform Mariakerke is een overlegorgaan dat erkend en betoelaagd wordt door de Stad Gent. Naast Mariakerke vind je nog cultuurplatforms in de deelgemeenten van Gent en in de stadskern.

De Stad Gent heeft een beleidsnota waar de cultuurplatforms hun werking op afstemmen. Zo heeft een cultuurplatform een raad van bestuur, statuten en dient ze een jaarverslag en werkingsverslag in.

In een cultuurplatform vind je zowel vertegenwoordigers van socio-culturele verenigingen en cultuurhuizen als individuele kunstenaars en personen. Gezien de werking lokaal is, spitst het cultuurplatform Mariakerke zich toe op het culturele leven van Mariakerke.

De statuten, werkingsverslagen en jaarverslagen kunnen door de leden worden geraadpleegd.